Regulamin konkursu
Hotel Restauracja „Diadem”

Regulamin konkursu

Hotel Restauracja „Diadem”

 

    Postanowienia ogólne:

 • organizatorem konkursu jest Hotel Restauracja „Diadem”,
 • konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • celem konkursu jest pogłębienie relacji między klientem, a usługodawcą (tj. Hotel Restauracja „Diadem”),
 • całkowity koszt konkursu ponosi organizator (tj. Hotel Restauracja „Diadem”),
 • konkurs odbywa się w czasie 23.03-15.04.2018r. od godz. 12:00 do godz.12:00 jest to okres, w którym można wziąć udział w konkursie,
 • konkurs odbywa się na podstawie niniejszych warunków i rozporządzeń (tj. 2.,3.,4.)

 
 Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców:

 • uczestnikami konkursu nazywa się osoby, które ukończyły 18 lat, dodatkowo spełniające poniższe warunki uczestniczenia w konkursie,
 • wyklucza się personel oraz właścicieli hotelu wraz z organizatorami,
 • w konkursie honoruje się tylko i wyłącznie jedno zgłoszenie osoby, kolejne zgłoszenia tej samej osoby będą usuwane lub pomijane, co jest równoznaczne z wykluczeniem tych wniosków z konkursu,
 • aby wziąć udział w konkursie należy polubić naszą stronę na facebooku, udostępnić i polubić post będący równocześnie „arkuszem zgłoszeniowym” do konkursu oraz oznaczyć w komentarzu również pod tym postem swoje imię i nazwisko,
 • zabrania się publikacji więcej niż jednego komentarza, kolejne będą usuwane lub pomijane, co jest równoznaczne z wykluczeniem tych komentarzy z konkursu,
 • zabrania się wszelkich starań, które mogłyby spowodować zwiększenie się szans na wygraną jednostki, tj. wysyłanie więcej niż jeden wniosków, namawianie osób postronnych do nie uczestniczenia w konkursie lub edytowania, czy usuwania opublikowanych komentarzy,
 • nie zastosowanie się do powyższych zasad oznacza całkowitą dyskwalifikację z konkursu,
 • wszelkie próby wymienione w powyższym podpunkcie będą natychmiast eliminowane, właściciel strony hotelu wraz z organizatorem protegują wszelkie próby zatrzymania takich zachowań w zakresie prawa Kodeksu Cywilnego,
 • zwycięzcą konkursu nazywa się osobę wyłonioną w procesie losowania,
 • losowanie odbywa się podczas “live’a” na stronie hotelu na Facebooku,
 • zwycięzca o swojej wygranej dowie się poprzez serwis facebook (lub messenger), otrzymując wiadomość prywatną od dyrektora hotelu Diadem,
 • organizator asygnuje 48h po zakończeniu terminu trwania konkursu na ogłoszenie wyników,
 • zwycięzca otrzymuje nagrodę wraz z potwierdzeniem wiadomości od dyrektora hotelu, następnie poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z recepcją (lub dyrektorem hotelu) określa czas, w którym chciałby wykorzystać nagrodę (pakiet). Czas przeznaczony na wykorzystanie nagrody: 16.04-16.05.20187r. z wyłączeniem majówki. W wyjątkowej sytuacji czas przeznaczony na wykorzystanie nagrody może ulec zmianie,
 • konkurs został zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego, podatek (10% wartości nagrody) opłaca organizator.

 

Nagrody:

 • nagrodą w konkursie jest pobyt dla dwóch osób. Pakiet ten przewiduje dwa noclegi z wyżywieniem (2x obiadokolacja, 2x śniadanie),
 • nagrodę otrzymuje zwycięzca spełniający warunki otrzymania nagrody opisane w punkcie 2.,
 • nagrody nie można wymienić na równowartość pieniężną lub na inny produkt, czy usługę.
 • nagrody nie można „przenieść” na inną osobę,
 • nagrodę można wykorzystać tylko i wyłącznie na terenie obiektu Hotel Restauracja „Diadem”,
   

Reklamacje:

 • organizator przyjmuje tylko i wyłącznie reklamacje związane bezpośrednio z obsługą hotelu, higieną lub gastronomią na terenie obiektu, będzie ona rozpatrywana przez dyrektora hotelu,
 • reklamacje można zgłaszać bezpośrednio dyrektorowi obiektu, poprzez skrzynkę mailową hotelu lub poprzez wiadomości prywatne na stronie hotelu na facebooku,
 • zgłaszając reklamację uczestnik konkursu powinien podać stanowczy powód składania owej reklamacji oraz zawrzeć swoje dane osobowe wraz z kontaktem,
 • Postanowienia końcowe:
 • każdy uczestnik konkursu (tj. osoba, która spełnia kryteria uczestnictwa w konkursie) automatycznie akceptuje ten regulamin, przy napisaniu komentarza lub reakcji w poście,
 • każdy uczestnik automatycznie akceptuje również użycie jego danych osobowych, w publikowanym poście (w przypadku zwycięzcy, w celu opublikowania wyników konkursu) jak i do celów marketingowych,

 

        W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

© 2018 Hotel Restauracja „Diadem”. All rights reserved.